Drobné aberace

Přesto existují drobné výjimky. Může se stát, že partneři se ještě tak dobře a detailně neznají, jde třeba o první, nebo jedinou, schůzku tohoto charakteru. Nedostatečně otevřený hovor před vlastní intimní akcí pak může způsobit, že když se každému z partnerů líbí něco trochu jiného, pak se tento nesoulad projeví v absenci ztopoření.

Spontánní řešení

Někdy je situace vyřešena bezděčně. Žena je emočně velmi, ale velmi labilní a způsobí muži nějakou fyzickou újmu – třeba mu dá facku. Nebo více facek. Nedoporučuje se ženám provádět údery, či dokonce kopy do míst, kde se mužský problém projevuje. Nejenže to nepomůže, ale může dojít i k nevratnému poškození funkčnosti inkriminované oblasti. Nicméně přiměřené a vhodně směrované násilí může u submisivně orientovaných mužů náhle způsobit zcela zásadní obrat v situaci a erekce se může náhle dostavit v míře netušené a překvapivé i pro samotnou ženu.